Vodne in močvirne rastline v Sloveniji

author: Andrej Seliškar, Biološki inštitut Jovana Hadžija
published: May 5, 2016,   recorded: April 2016,   views: 1106
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V Sloveniji naravna in drugotna vodna in močvirna rastišča omogočajo pojavljanje precejšnjega števila vrst. Na predavanju bomo spoznali nekatere splošno razširjene vrste in predvsem tiste, ki so vezane na določeno fitogeografsko območje ali na specifično okolje, npr. obmorsko trirogljo v brakični vodi v Primorju, vodno škarjico v Prekmurju, vodno blatnico na osušenem dnu Ledavskega jezera in številne druge.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2016_seliskar_rastline_slovenija_01.pdf (16.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: