Kmetijstvo in ohranjanje narave: Je skupna pot mogoča?

author: Primož Glogovčan, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
published: March 25, 2016,   recorded: March 2016,   views: 1106
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ljubljansko barje je eno izmed ključnih območij za ohranjanje biotske pestrosti Slovenije, saj na njem živijo številne redke, zavarovane in ogrožene živalske in rastlinske vrste ter je opredeljeno kot Natura 2000 območje. Hkrati pa Ljubljansko barje nudi dobre pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, ki pa ima močan negativen vpliv na prisotnost organizmov, ki tu živijo. S projektom LJUBA, Ljudje za barje (EGP finančni mehanizem) vzpostavljamo sodelovanje med kmetijstvom in zahtevami varstva narave z namenom, da kmetijstvu povrnemo vlogo varuha narave. Rezultati, ki so plod aktivnosti sicer kratkotrajnega projekta LJUBA, vzbujajo upanje, da je z vztrajnim delom dolgoročno to mogoče.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2016_glogovcan_kmetijstvo_narava_01.pdf (16.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: