Izbira spolnega in/ali življenjskega partnerja pri človeku

author: Simona Kralj Fišer, Laboratorij za evolucijsko zoologijo, Biološki inštitut Jovana Hadžija
published: Feb. 6, 2015,   recorded: January 2015,   views: 4745
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Izbira spolnega in/ali življenjskega partnerja je ključnega pomena za biološki fitnes človeka. Na predavanju bo predavateljica predstavila, po katerih lastnostih moški in ženski spol izbirata partnerja, katere adaptivne lastnosti moškim in ženskam povečujejo verjetnost za spolno zvestobo partnerja, ipd. Dotaknili se bomo tudi bioloških razlag za spolno usmerjenost človeka, npr. kakšne so razlage za obstoj homoseksualnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: