Merjenje razdalj v vesolju

author: Tomaž Zwitter, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: March 14, 2014,   recorded: March 2014,   views: 3440
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Poznavanje razdalje do astronomskega objekta je osnova fizikalnega razumevanja, kako velik in svetel je izvor v resnici. Žal je merjenje razdalj zunaj našega Osončja tudi ena najtežjih astronomskih meritev. Orisal bom trenutno stanje in izjemni napredek, ki ga bodo po pričakovanjih prinesli rezultati ravnokar izstreljene vesoljske misije Gaia Evropske vesoljske agencije.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2014_zwitter_merjenje_razdalj_01.pdf (8.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: