Gensko spremenjene rastline v toku evolucije

author: Jana Žel, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo
published: March 21, 2014,   recorded: March 2014,   views: 1753
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ljudje so tekom evolucije rastline prilagajali svojim potrebam, najprej z odbiranjem tistih, ki so jim nudile večje pridelke, nato s klasičnim žlahtnjenjem, sedaj pa so se jim pridružile še gensko spremenjene rastline. Ali veste zakaj se take rastline uporabljajo in kateri previdnostni principi se pri tem upoštevajo? Nacionalni inštitut za biologijo je tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje pooblaščeni nacionalni referenečni laboratorij za določanje gensko spremenjenih organizmov v živilih, krmi in semenih, zato boste izvedeli tudi ali so gensko spremenjene rastline prisotne tudi v Sloveniji.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: