Astronomija v arhitekturi in urbanizmu majevske metropole Tikal

author: Ivan Šprajc, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: Jan. 20, 2014,   recorded: January 2014,   views: 2791
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Že dalj časa vemo, da so Maji, ki so med ljudstvi stare Amerike dosegli najvišjo raven astronomskega znanja, svoja piramidalna svetišča in druge pomembne stavbe usmerjali proti vzhajališčem in zahajališčem Sonca in nekaterih drugih nebesnih teles, šele nedavno opravljena sistematična raziskava pa je razkrila vrsto podrobnosti o rabi in pomenu tovrstnih orientacij. Rezultati analize podatkov, zbranih z natančnimi meritvami na več kot 80 arheoloških najdiščih v nižavjih polotoka Jukatana, kažejo, da so solarne orientacije omogočale določanje poljedelsko pomembnih datumov s pomočjo osnovnih ciklov koledarskega sistema. Monumentalna arhitektura v Tikalu, enem največjih majevskih mest, predstavlja posebno zanimiv primer, saj mnoge dobro ohranjene stavbe zelo jasno razodevajo astronomske in koledarske principe, ki so pogojevali njihove usmeritve in celo prostorsko razporeditev.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: