Vodarstvo - tehnologija v naravnem okolju

author: Dušan Žagar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
published: Nov. 26, 2013,   recorded: November 2013,   views: 2121
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Vodarstvo se pri ukrepanju v naravnem okolju naslanja na znanja iz tehničnih disciplin, pri tem pa mora slediti tudi smernicam trajnostne rabe voda. Izvedeni posegi, predvsem za potrebe energetike in varstva pred poplavami, so pogosto tarča kritik laične, včasih pa tudi strokovne javnosti. Marsikdaj gre za iskanje ravnotežja med potrebami družbe in varovanjem okolja. Kaj torej prispevajo in kaj vse bi lahko prispevale inženirske vede k boljšemu stanju voda? Kako se spopasti s preveč in kako s premalo vode? Kako vodo ohranjati in jo vseeno uporabljati? Koliko moramo posegati v okolje in kaj vse je potrebno pri tem vedeti? Kako premostiti tradicionalne razlike med naravoslovnim in tehničnim razmišljanjem.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2013_zagar_vodarstvo_01.pdf (36.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: