Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN

author: Aleksander Koren, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
published: Feb. 21, 2013,   recorded: February 2013,   views: 3805
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mokrišča so tudi v Sloveniji eden najbolj ogroženih habitatov ter hkrati nosilci ekosistemskih, kulturnih, turističnih in estetskih »uslug«, tako za naravo kot za človeka. Cilji predstavljenega projekta so usmerjeni k izboljšanju stanja šestih slovenskih mokrišč ter vrst in habitatnih tipov, ki se pojavljajo na teh območjih.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2013_koren_mokrisca_01.pdf (12.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Tadej, February 24, 2013 at 12:33 p.m.:

Sem prvič na tej strani in sem navdušen nad ponudbo in načinom informiranja. Še posebej mi je všeč dvojno prikazovanje (video in slikovna predstvavitev hkrati, po kateri se lahko prosto sprehajaš).

Komentar na temo:

Ne morem verjeti, da ljudje "rešujejo" poplave s preurejanjem strug, ko pa ravno vodotoki sami urejajo okolico, tako, da je najbolje za vse.

Mislim, da je bistveno, da se MI prilagodimo OKOLJU in ne obratno. Oziroma, naj bo PRVEGA VEČ in DRUGEGA MANJ.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: