Živeti s premalo in preveč vode

author: Lučka Kajfež Bogataj, Center za agrometeorologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: June 4, 2013,   recorded: May 2013,   views: 2789
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Število prebivalcev za Zemlji narašča, istočasno pa se s spreminjanjem življenjskega sloga povečuje tudi raba vode na posameznika. Za povrh pa podnebne spremembe spreminjajo tudi ustaljene vremenske vzorce, zlasti še razporeditev padavin nad kopnim. Suše vseh vrst (meteorološka, kmetijska, hidrološka) so postale stalnica v večini sveta, vse pogosteje pa jih prekinjajo le ekstremni nalivi in poplave. Človeštvo se mora z različnimi ukrepi in inovacijami čim prej prilagoditi na življenje z manj vode in na bolj ekstremno vreme.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2013_kajfez_bogataj_voda_01.pdf (8.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Davor Orlic (urednik), June 4, 2013 at 1:19 p.m.:

Pred nekaj leti smo na VL imeli zelo zanimiv intervju z Lučko Kajfež Bogataj na http://blogslo.videolectures.net/vide...

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: