Kratek življenjepis vode

author: Mihael Brenčič, Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: May 10, 2013,   recorded: April 2013,   views: 3317
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Brez vode ni življenja, toda brez vode tudi ni Zemlje. Edini planet z oceani vode v osončju je od svojega nastanka pred 4,6 milijarde leti preživel številna burna obdobja in pri tem je voda vedno igrala ključno vlogo. Zelo zgodaj v njeni zgodovini so nastali oceani, ti so za vedno spremenili podobo obličja našega planeta. Nato so v oceanih nastale številne kamnine, za tem pa se je v oceanih razvilo življenje, ki je nato osvojilo še kopno. Od kod prihaja voda, kako so nastali oceani, in ali se količina vode skozi zgodovino na Zemlji spreminja? To so vprašanja na katera bo predavanje skušalo odgovoriti.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2013_brencic_voda.pdf (2.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: