Skrito bogastvo – podzemne vode slovenije

author: Mihael Brenčič, Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Oct. 28, 2013,   recorded: September 2013,   views: 2396
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenija je bogata z vodo. Ta se nahaja v zelo raznolikih oblikah, od snega do številnih rek, potokov in rek. Toda kaj se skriva v tleh in kamninah? Pravo, očem skrito bogastvo – podzemne vode. V Sloveniji skoraj povsod pijemo zelo dobro vodo, in voda iz naših pip prihaja iz tal. Ta voda se praviloma skriva globoko v tleh, v vodonosnikih, ki se med seboj zelo razlikujejo. Kje in kako se skriva podzemna voda, zakaj jo moramo varovati?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: