Koliko ptic se pozimi zadržuje na naših rekah in jezerih?

author: Luka Božič, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
published: Dec. 18, 2013,   recorded: November 2013,   views: 2274
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Od leta 1997 naprej v Sloveniji vsako leto potekajo januarska štetja vodnih ptic (IWC), v okviru katerih prostovoljci pod koordinatorstvom DOPPS sistematično pregledajo vse večje reke, Obalo in večino pomembnejših vodnih teles po državi, z namenom ugotavljanja številčnosti in razširjenosti vodnih ptic. V predavanju boste spoznali kje v Sloveniji je pozimi največ vodnih ptic, koliko vrst se pojavlja in kaj se je v minulih petnajstih letih dogajalo s populacijami nekaterih vrst. Predavanje bo opremljeno s slikovnim gradivom.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2013_bozic_ptice_01.pdf (9.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: