Pregled uporabe kamna v umetnosti na Slovenskem

author: Jasna Rojc, Višja strokovna šola, Šolski center Srečka Kosovela Sežana
published: Feb. 28, 2012,   recorded: February 2012,   views: 3162
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kamen sodi med najstarejše materiale, ki jih človek uporablja za likovno izražanje. Vendar se je v posameznih zgodovinskih obdobjih odnos do tega materiala spreminjal, skozi umetniške stvaritve pa lahko spoznavamo tudi, kako se je vrednotila posamezna vrsta kamna in zakaj. Na Slovenskem so bila posamezna obdobja ustvarjanju v kamnu bolj naklonjena, druga manj, razlike pa nastopajo tudi od področja do področja.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2012_rojc_kamen_01.pdf (10.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: