Brazdasti kit v Prirodoslovnem Muzeju Slovenije

author: Boris Kryštufek, Kustodiat za sesalce, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: March 20, 2012,   recorded: March 2012,   views: 3183
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ko je Prirodoslovni muzej Slovenije leta 2003 prevzel brazdastega kita, je opravljal svoje osnovno poslanstvo »arhivarja« materialnih dokazov o naravni dediščini. Čeprav je kit le eden med več deset tisoč primerki vretenčarjev, kolikor je shranjenih v muzejskih zbirkah, je svoji telesni velikosti primerno povzročil več formalnih zapletov kot večina drugih muzealij, za prepariranje in restavracijo pa je zahteval več dela in sredstev. Kaj se je z okostjem dogajalo preden smo ga razstavili in čemu muzej sploh hrani takšne prirodnine?

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2012_krystufek_kit_01.pdf (18.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: