Največji potres na slovenskem 26. marca 1511 v zgodovinskem in seizmološkem kontekstu

author: Mladen Živčić, Urad za seizmologijo, Agencija RS za okolje
author: Matevž Košir, Arhiv Republike Slovenije
published: June 11, 2012,   recorded: April 2012,   views: 3876
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

O velikem potresu 26. marca 1511 je ohranjenih več sodobnih virov. O njem je že marca 1511 pisal kranjski deželni vicedom Jurij pl. Egkh, aprila so o potresu na deželnem zboru v Ljubljani razpravljali tudi kranjski deželni stanovi itd. Potres je močno poškodoval številne gradove in mesta, med njimi tudi Ljubljano. V Ljubljani se je podrla cerkev nemškega viteškega reda, osem stolpov mestnega obzidja, nevarno razpokana je bila deželna palača itd. Potres je prizadel dežele v težkih časih. Idrijski prelom je ena najbolj izrazitih tektonskih struktur na ozemlju Slovenije in domnevno je na njem nastal tudi potres leta 1511. V zadnjih desetletjih, ko potrese beležimo z občutljivimi seizmografi, je njegova aktivnost majhna.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2012_kosir_zivcic_potres_01.pdf (7.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: