Gozdne ptice Slovenije

author: Tomi Trilar, Kustodiat za nevretenčarje, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: April 16, 2011,   recorded: April 2011,   views: 11762
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenija spada med najbolj gozdnate evropske države. Značilnost slovenskih gozdov je izjemno dobra ohranjenost in visoka stopnja biotske raznovrstnosti v njih. Del te raznovrstnosti je tudi ptičji svet, ki bo predstavljen na predavanju. Ogledali in poslušali bomo splošno razširjene vrste, ki v naših gozdovih prevladujejo in jim tudi dajejo značilno zvočno podobo. Poleg tega pa še sove, detle in druge bolj skrivnostne vrste ptic.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2011_trilar_gps_01.pdf (3.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: