Meje našega planeta in podnebne spremembe: smo varno mejo že presegli?

author: Lučka Kajfež Bogataj, Center za agrometeorologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: June 2, 2011,   recorded: May 2011,   views: 3827
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zemlja je ne le dober, je najboljši planet, a z eno napako – je omejena. Človeštvo kot celota se postopoma približuje zgornjim mejam nosilnosti planeta. Še več - nekatere so očitno tudi že presežene – recimo še varna vsebnost toplogrednih plinov v ozračju ali izguba biotske raznovrstnosti. Ustvarili smo novo obdobje, antropocen, kjer smo ljudje gonilna sila sprememb. Kako in zakaj ostati v varnih mejah – to so pomembna vprašanja, na katera je treba najti odgovore in k temu naj prispeva tudi to predavanje.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2011_kajfez_bogataj_mnp_01.pdf (7.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: