Raznolikost živalskih glasov

author: Tomi Trilar, Kustodiat za nevretenčarje, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: May 6, 2010,   recorded: April 2010,   views: 4834
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Živali proizvajajo zvok, da bi pritegnile osebke iste vrste, ali da bi izzvale odgovor pri drugi vrsti. Živalski zvoki so valovanja, ki se širijo po zraku, vodi ali trdni podlagi in jih proizvajajo na zelo različne načine. Ljudje s prostimi ušesi lahko slišimo sesalce, ptice, žabe in žuželke. Popolnoma nov svet, pogosto zelo hrupen, pa se nam odpre nad in pod našim slušnim območjem, ki ju imenujemo ultrazvok in infrazvok.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2010_trilar_rzg_01.pdf (3.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: