Živalski vrtovi in varovanje naravne raznovrstnosti

author: Nikolaj Pečenko
published: Nov. 23, 2010,   recorded: June 2010,   views: 2305
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Živalski vrtovi pri ljudeh vzbujajo mešane občutke. Nekateri bi jih najraje ukinili, drugi pa poudarjajo njihovo izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in naravovarstveno vlogo. Živalski vrtovi namreč delujejo kot zadnja varovalka pri ohranjanju najbolj ogroženih živalskih vrt, še pomembnejša pa je njihova naloga pri ozaveščanju ljudi o pomenu varovanja narave. Sodobni živalski vrtovi so zaradi tega na prvi pogled morda res majhen, a vseeno pomemben člen v prizadevanjih za ohranitev naravne raznovrstni našega planeta.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2010_pecenko_zvonr_01.pdf (2.5 MB)

Download slides icon Download slides: pms2010_pecenko_zvonr_01.ppt (7.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: