Biotska raznovrstnost na Krasu

author: Andrej Gogala, Kustodiat za nevretenčarje, Prirodoslovni muzej Slovenije
published: May 17, 2010,   recorded: May 2010,   views: 4293
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Velika raznovrstnost rastlinstva na Krasu je predpogoj za veliko raznovrstnost živalstva, predvsem žuželk. Vzroke za oboje pa lahko iščemo
(1) v apnenčasti kamninski podlagi in tanki prsti nad njo, ki otežujeta intenzivno kmetijstvo,
(2) razmeroma toplem submediteranskem podnebju, ki omogoča preživetje toploljubnim vrstam,
(3) močni burji, ki zavira zaraščanje z gozdom vsaj na vršnih grebenih in morda tudi
(4) občasnim požarom, ki v sušnih letih vračajo rastje v zgodnejše stopnje zaraščanja.

See Also:

Download slides icon Download slides: pms2010_gogala_brk_01.pdf (16.5 MB)

Download slides icon Download slides: pms2010_gogala_brk_01.ppt (74.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: