Project: Conferences » Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 

Recent Events more...

12. nanotehnološki dan 2016, Ljubljana

12. nanotehnološki dan 2016, Ljubljana

6. maja 2016 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bil organiziran 12. Nanotehnološki dan. Dogodek je organiziral Janez Škrlec (RRD), ...

11. nanotehnološki dan 2014, Ljubljana

11. nanotehnološki dan 2014, Ljubljana

9. maja 2014, je odbor za znanost in tehnologijo, ki ga pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vodi predsednik Janez Škrlec, organiziral ...

10. nanotehnološki dan 2013, Ljubljana

10. nanotehnološki dan 2013, Ljubljana

18. aprila 2013, je odbor za znanost in tehnologijo, ki ga pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vodi predsednik Janez Škrlec, organiziral ...

9. nanotehnološki dan 2012, Ljubljana

9. nanotehnološki dan 2012, Ljubljana

Revolucionarni razvoj nanotehnologije je danes opazen tako rekoč na vsakem koraku. Področja, kjer se danes nanotehnologija že uveljavlja, pa presenečajo ...

8. nanotehnološki dan 2012, Ljubljana

8. nanotehnološki dan 2012, Ljubljana

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, ki ga vodi predsednik Janez Škrlec je organiziral že 8. nanotehnološki dan, 22.3. ...

7. nanotehnološki dan 2011, Ptuj

7. nanotehnološki dan 2011, Ptuj

7. nanotehnološki dan je organiziral Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, ki ga vodi Janez Škrlec, ...

6. nanotehnološki dan 2010, Ljubljana

6. nanotehnološki dan 2010, Ljubljana

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, ki ga vodi Janez Škrlec, je v petek, 17. septembra 2010, na Gospodarskem ...

5. nanotehnološki dan 2010, Ljubljana

5. nanotehnološki dan 2010, Ljubljana

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je v četrtek 8. aprila 2010 organiziral, svoj že peti nanotehnološki dan. Dogodek ...

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Odbor za znanost in tehnologijo - javno in intenzivno podpira nacionalni sistem inovacij v Sloveniji. Aktivnosti uspešno izvaja s pomočjo TIA - Tehnološke agencije Slovenije in MVZT - Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Konec prvega obdobja tranzicije slovenskega gospodarstva ima slovensko obrtništvo reprezentativno, neodvisno, na zakonu in obveznem članstvu utemeljeno ter po terenu izjemno razvejano stanovsko in javnopravno organizacijo za podporo obrti in podjetništva. Ob vključevanju v Evropsko unijo pa se pričenja drugo obdobje spreminjanja in prilagajanja slovenske ekonomije ostri mednarodni konkurenci v pogojih odprtih trgov blaga in storitev, kapitala in delovne sile. Zadnja leta kljub rasti ekonomske vloge malega gospodarstva zaznamujejo tudi nekateri negativni trendi v sektorju obrti in malega gospodarstva, ki jih povzročajo predvsem zaostrene in spremenjene gospodarske razmere v Sloveniji in v mednarodnem okolju, počasno prilagajanje nekaterih tradicionalnih dejavnosti spremenjenim tržnim razmeram in tehnološkim zahtevam, kot tudi vse bolj administrativno in fiskalno obremenilen odnos države.

Članstvo obrtnozborničnega sistema je zato v volilnem letu 2002 zahtevalo, da obrtniki in podjetniki, povezani v Obrtni zbornici Slovenije in območnih obrtnih zbornicah, preverimo delovanje svoje stanovske organizacije in jasneje oblikujemo svoje poglede na poslanstvo, vizijo, vlogo in mesto obrti in naše organizacije v prihodnosti.

V obdobju od decembra 2002 do aprila 2003 je v organih OOZ in OZS, v strokovnih sekcijah in zadrugah, na posvetih predsednikov in sekretarjev OOZ, kot tudi v posameznih strokovnih skupinah potekala razprava o viziji in poslanstvu ter zasnovah dolgoročnega strateškega načrta razvoja obrtnozborničnega sistema za naslednje desetletno obdobje. Kot podpora razpravi o viziji OZS je bila pripravljena tudi ocena prednosti in slabosti, možnosti in nevarnosti za obrtnozbornični sistem skozi prizmo vodstva OZS ter skozi prizmo vseh 62 območnih zbornic. Prav tako je bila izdelana analiza temeljnih problemov in potreb članstva. Vizija in zasnova strateških usmeritev je bila članstvu predstavljena tudi skozi javne medije in še posebej na straneh Obrtnika ter na intranetnih straneh OZS. Razprava o viziji in strateških usmeritvah je bila zaokrožena z regijskimi posveti OOZ.

V razpravah je bila dana velika podpora predlagani viziji ter zasnovi strateških usmeritev obrtnozborničnega sistema. Članstvo je zahtevalo, da njihova organizacija vloži večje napore v dvig ugleda obrti v javnosti, da strokovne službe zagotovijo večjo vlogo OZS pri nastajanju zakonodaje in zastopanju najširših interesov obrti tako na lokalni kot državni ravni, da se v zbornični sistem vključijo tudi druga mikro podjetja, ki delujejo na obrti podoben način in imajo enake probleme, kot jih imata obrt in sedanje članstvo OZS, da obrtnozbornični sistem deluje bolj povezano in učinkovito, da se bistveno več vlaga v znanje in vnašanje novih, sodobnih tehnologij tudi v obrt, da se servisno svetovalni in izobraževalni del razvijata na višji ravni, da mojstrski izpiti, ki so sicer v celoti dobili podporo, ne smejo biti prevelik omejevalni faktor za opravljanje obrtnih dejavnosti ter da je treba bistveno večji poudarek dati strokovnemu delu sekcij ter komercialnemu povezovanju članstva za bolj konkurenčno nastopanje v nabavi, proizvodnji in ponudbi (podrobno poročilo o javni razpravi o viziji in zasnovi strateških usmeritev je obravnaval upravni odbor OZS na 12. redni seji dne 22.04.2003 in naložil strokovnim službam OZS, da pripombe in predloge, ki so operativne narave in niso zajeti v strateških usmeritvah, upoštevajo pri pripravljanju letnih planov dela).

Več o OZS na http://www.ozs.si/.