Nova priložnost za nas?

author: Žiga Vavpotič, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon
produced by: University of Maribor
published: March 24, 2014,   recorded: November 2013,   views: 2100
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Sodelovanje kot koncept je mogoče najti v mnogih znanostih, biologiji, razvojnih študijah, ekonomiji, psihologiji in sociologiji. Teorija sodelovanja se največkrat nasloni na preučevanje narave. Temelj za raziskovanje sodelovanja v naravi predstavlja teorija evolucije, ki poudarja preživetje najmočnejšega oziroma tistega, ki doseže največji uspeh v reprodukciji. Da o nabiranju hrane sploh ne govorimo. Tam smo znali sodelovati.

Zanimivo je, da sodelovanje kot koncept predstavlja iskanje rešitve tudi za globalne izzive. Ko govorimo o mednarodni razvojni pomoči, vse pogosteje naletimo tudi na besedno zvezo mednarodno razvojno sodelovanje. Nov koncept za boljši jutri. Tudi v poslovnem svetu se razvijajo novi koncepti, ki poudarjajo pomen sodelovanja. To sta na primer družbena odgovornost in socialno podjetništvo. Dotaknili se bomo projekta Simbioza, največjega prostovoljskega medgeneracijskega sodelovalnega projekta v Sloveniji, ter povedali vse o tem, zakaj nekateri preprosto ne morejo sodelovati.

Temeljno vprašanje, ki se nam bo postavljalo je, kako poteka proces, da se zgodi pobuda, ki sproži sodelovanje in s tem spremembo. Predavatelj bo ponujal bom rešitev za Slovenijo. Sodelovanje je preprosto nova priložnost za vse nas - morda pa se moramo kot družba odločiti, da nočemo več deliti. Odpuščati. Si postaviti izhodišče in zmagovati.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: