Meditacija - razum izven škatle

author: Primož Škoberne
produced by: University of Maribor
published: Jan. 31, 2013,   recorded: October 2012,   views: 4587
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

"Meje mojega jezika so meje mojega sveta," je dejal filozof Wittgenstein.

Učitelj meditacije pa je dejal: "Meje mojega ega so prevelike, čeprav so majhne" in je vstal in odšel.

Nastala je praznina. A o tem pove deset volov več kot en učitelj.

Je bilo s tem povedano preveč? Če ne, bo več o tem nakazano, ko bomo skočili izven škatle.

Da, šlo bo za meditacijo in razum, (da o škatli ne govorimo).

Predstavljen bo projekt SO-časje: skupinsko povezovanje na nivoju zavesti, nekakšna telepatija in pletenje mreže ter ugotavljanje ali ima to kakšen vpliv na življenje posameznika in morda tudi družbeni učinek ali ne.

Sočasje ali sinhronost je pojem, ki ga je vpeljal C.G. Jung. Gre za pojav, da se hkrati dogodita dva, na videz vzročno nepovezana dogodka, kot na primer v reku 'mi o volku, volk skozi okno.

Sočasje si lahko razložimo, če je v ozadju vseh pojavov nekakšno skupno, univerzalno polje, ki kot velika informacijsko-energijska centrala povezuje vse pojave. To imenujemo polje zavesti, ali Tao, ali polje ničelne energije …

Namen projekta SO-časje je zanihati kolektivno nezavedno polje, da se bo sinhroniziralo z našim vsakodnevnim življenjem in bodo lahko prihajale iz njega pozitivna naključja.

Slovenska spletna stran je http://socasje.cdk.si/ bo pa živa le še kakšnega pol leta.

Mednarodna spletna stran pa je http://synchronicity-project.com/.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: