Kako z oblikovanjem ustvariti boljši izdelek

author: Vojko Pogačar, Laboratorij za inženirsko oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
produced by: University of Maribor
published: May 15, 2012,   recorded: February 2012,   views: 2558
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Študijski proces kot tak predstavlja dozorevanje študentov v samostojne osebnosti, ki se naj po končanem študiju vključijo v širšo družbeno reprodukcijo. Med zaključkom študija in prvo zaposlitvijo pa se pojavi vrzel: namreč v času študija je študent deležen mentorske podpore, z diplomo pa ta podpora usahne, medtem ko pa v gospodarstvu seveda že pričakujejo osebnosti, ki bi lahko prevzele aktivno vlogo. V tej nišni vrzeli pa vidimo dodatno možnost pomagati diplomantom, da prenesejo svoje študijske rezultate z nadgradnjo začetega dela v bolj pragmatično obliko in si s tem povečajo možnosti za vstop v realni sektor. V tem smislu ustanavljamo s kolegi iz EPF in FF Dizajn center odličnosti (v nadalj. D-COMP), ki bi odigral s podaljšanjem mentorske podpore diplomantom pomembno vlogo v zapolnjevanju omenjene vrzeli.

Dobre zamisli, ki jih študentje zasnujejo v času študija, dobijo sedaj priložnost, da se s pomočjo prototipiranja in dodano mentorsko podporo na hitro udejanjijo, preverjajo v vseh segmentih in na koncu zaključijo s funkcionalnim prototipom, ki predstavlja najbolj realno pogajalsko orodje za vstop na trg in v gospodarstvo. Pri tem igra lastno razvita metodologija dizajnerskega razmišljanja od znotraj navzven pomembno vlogo, saj omogoča preverjanje vloge in delovanje vsakega dela, kakor tudi celote v realni 3d materializirani in funkcionalni podobi. Tak način dela vodi v permanentno inovacijski princip izboljševanja in nadomeščanja slabših rešitev z boljšimi. Pri tem je pomembna tudi uporaba najsodobnejših tehnologij 3D skeniranja in 3D tiskanja, kar omogoči izjemno hitro iteracijo variacij in s tem hitrejše prestopanje pred tem neopaženih slabosti, ovir, napak in podobnega!

Skratka: dobro oblikovani izdelki se na koncu manifestirajo z zunanjo formo le kot posledico in rezultanto vseh notranjih kvalitet ter družbeno odgovornega ravnanja kar pomeni, da končni rezultat odraža celokupno skladnost vsebine z obliko!

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: