Ali že obstaja jezik barv?

author: Vojko Pogačar, Laboratorij za inženirsko oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
produced by: University of Maribor
published: June 5, 2013,   recorded: March 2013,   views: 2547
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Barve predstavljajo kožo vsega vidnega sveta in hkrati eno najmočnejših komunikacijskih sredstev v sistemu vizualnega izražanja. Če funkcionira lingvistika na enodimenzionalni ravni, potem funkcionirajo barve na dvo- in tri-dimenzijski, kar neposredno predstavljajo bolj kompleksno strukturo gramatikalnih osnov. Mnoge znanstvene discipline so omogočile izjemen razvoj na področju utemeljevanja barv, tako da je dandanes s pomočjo računalniških orodij že izjemno enostavno manipulirati z njimi. Pri tem pa je ključna možnost ponovljive reprodukcije barv, kar predstavlja tisti prepotrebni predpogoj za razvoj jezika barv.

Strojno okolje se je razvilo do zavidljive ravni, sedaj smo pa pred nalogo urediti kvalitetno programsko opremo. Tako danes še ne moremo govoriti o delujočem jeziku barv, vendar smo na dobri poti, da se ustvari celovit temelj za razvoj mednarodnega jezika barv - k temu pa so tudi usmerjene raziskave predavatelja.

Glede na dejstvo, da se obravnava barv nanaša na izjemno obširna in kompleksna področja cele vrste znanstvenih disciplin, je s tega stališča razumljivo, da bo predstavitev omejena le na določene segmente, ki pa predstavljajo pomemben okvir za razumevanje ustroja barvne sistematike in predvsem na dojemanje barv v relaciji z naravnimi cikli. Iz teh razmerij izvira ena izmed možnih poti za utemeljitev dela gramatikalnih osnov jezika barv.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: