Kje v možganih se skriva inteligentnost?

author: Norbert Jaušovec, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
produced by: University of Maribor
published: Nov. 22, 2011,   recorded: September 2011,   views: 4213
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na Seminarju bomo predstavili različne psihološke teorije inteligentnosti. Individualne razlike v sposobnostih vezane na kulturo in spol. Izpostavljena bo povezava med psihološkimi konstrukti in možgani, njihovo strukturo in funkcijo. Prikazali bomo metode brainimaging, ki temeljijo na nevroelektričnih in hemodinamičnih principih. Kako te tehnike pripomorejo k razumevanju inteligentnosti: teoriji učinkovitosti in P-FIT teoriji. Skušali bomo odgovoriti na vprašanje, ali lahko izboljšamo nivo inteligentnosti.

Vprašanja, na katera bomo na Seminarju (poskušali) odgovoriti

  • Kaj pomeni, da smo inteligentni?
  • So moški pametnejši od žensk?
  • Se lahko naučimo biti bolj inteligentni?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: