Kriza (refleksije) prava

author: Benjamin Flander, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
produced by: University of Maribor
published: April 24, 2013,   recorded: February 2013,   views: 2908
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Da bi presegli aktualno krizo, erozijo ter slabo delovanje pravne države, po prepričanju dežurnih pravnih strokovnjakov potrebujemo več istega, tj. več pravne države. Pri tem ne opazimo, da so bolezni postmoderne družbe sčasoma postale bolj ali manj imune na zdravilo, ki sliši ravno na imeni »pravna država« in »vladavina prava«.

»Temperaturo« prava in pravnega sistema tostran in onstran Alp bo govorec skušal izmeriti v luči »kriznih« družbenih sprememb, ki v zadnjih desetletjih narekujejo obsežne preobrazbe v modernem pravu, in čim bolj v luči refleksije prava, ki pravne države ne malikuje in ne idealizira (torej onstran vladajoče liberalne paradigme v filozofiji prava). Krizo pravne države po njegovem lahko razumemo tudi kot namig, da smo priča razkroju metapripovedi številka ena v moderni pravni zgodovini, ter da kaže potemtakem raziskati nove načine refleksije prava. Izpostavljena bo teza, da je pri nas tako diskurz stroke, kot tudi širši javni premislek o problemih pravne države, bolj ali manj obtičal na eni točki - oz. je postal varno spravljen »in the box«.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: