Pouk matematike v sedmem razredu

author: Milojka Vidmar, Osnovna šola Savsko naselje
published: Feb. 17, 2014,   recorded: February 2014,   views: 3532
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

 Watch videos:   (click on thumbnail to launch)

Watch Part 1
Part 1: Trikotnik 29:14
!NOW PLAYING
Watch Part 2
Part 2: Koti v trikotniku 36:50
!NOW PLAYING
Watch Part 3
Part 3: Vrste trikotnikov 1. del 33:22
!NOW PLAYING
Watch Part 4
Part 4: Vrste trikotnikov 2. del 23:24
!NOW PLAYING
Watch Part 5
Part 5: Višina in težišče trikotnika 28:58
!NOW PLAYING

Description

MATEMATIKA – 7. a; SNEMANJE UČNIH UR

Obravnava trikotnika

• Obravnavamo vrste likov, kakšne črte jih sestavljajo, kaj so večkotniki in nazadnje izmed večkotnikov izberemo za podrobnejšo obravnavo trikotnik.

• Pri trikotniku ponovimo označevanje oglišč, stranic in zunanjih in notranjih kotov. Ponovimo tudi orientacijo pri označevanju oglišč trikotnika.

• S poskusi in razmišljanjem ugotovimo in zapišemo vsoto notranjih kotov, vsoto zunanjih kotov in vsoto notranjega in zunanjega kota. Spoznamo tudi, da je zunanji kot poljubnega notranjega kota, enak vsoti dveh notranjih kotov, ki ne ležita ob zunanjem kotu.

• Pri eni izmed naslednjih ur spoznamo vrste trikotnikov. Razvrstimo jih glede na stranice: enakostranični, enakokraki in raznostranični trikotnik, in glede na kote: ostrokotni, pravokotni in topokotni trikotnik. Raziščemo in zapišemo njihove posebnosti glede na stranice in kote. Ugotovitve zapišemo z matematičnimi znaki.

• Spoznamo tudi znamenite točke trikotnika. Dve izmed njih, središče trikotniku očrtanega in včrtanega kroga že poznamo. Nova pojma sta še: višine v trikotniku in višinska točka, ki je presečišče vseh treh višin trikotnika in težiščnice v trikotniku in težišče, ki je presečišče vseh treh težiščnic.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: