Event: EU Supported » GENDERA - GENder Debate in the European Research Area » Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011 Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice 2011 - Ljubljana   

Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011

Komisija za ženske v znanosti je 7. marca na Fakulteti za družbene vede pripravila konferenco o družbenih pogojih znanosti, zlasti z vidika spolov. Na konferenci so bila preizprašana nekatera dejstva, ki predstavljajo pogoje znanstvenega dela, in tudi sama dejstva, ki jih ta znanost proizvaja. Pri tem je bilo temeljno izhodišče raziskovanje ovir za enakovredno vključitev žensk v znanosti in predstavitev dognanj, ki so jih v vedo o naravi človeškega spoznavanja prispevale ženske – in tudi posamezni moški raziskovalci, ki so za izhodišče svojega študija izbrali perspektivo spola in drugih virov družbene neenakosti. Razprave v okviru feminističnega, etnografskega in sociološkega raziskovanja so bile povezane tudi z aktualno raziskavo o delovnih pogojih slovenske znanosti na eni in s sodobnimi kvalitativnimi metodološkimi pristopi na drugi strani.

Več o konferenci na Odnosi vednosti.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: