Polimerno-dispergirani tekočekristalni elastomeri - odkritje nove vrste pametnih materialov

author: Boštjan Zalar, Odsek za fiziko trdne snovi, Institut "Jožef Stefan"
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 592
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Močan termomehanski odziv (spreminjanje oblike s temperaturo) v tekočekristalnih elastomerih (TKE) bi lahko izkoristili pri novih generacijah mehanskih aktuatorskih elementov. Žal pa preboj ovira zapletena sinteza TKE, ki trenutno močno omejuje obliko vzorcev in onemogoča uporabo klasičnih metod za brizganje plastike. Problem so raziskovalci in raziskovalke rešili s pripravo kompozitnega materiala, natančneje z dopiranjem običajnega silikonskega elastomera s TKE mikrodelci. V takšnem kompozitu se temperaturno odzivni anizotropni oblikovni spomin mikrodelcev prenese na celoten material, če le-te orientiramo v zunanjem magnetnem polju in njihovo ureditev stabiliziramo z zamreženjem polimerne matrike.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: