Kafra (po)ostaja privilegirano kiralno ogrodje

author: Sebastijan Ričko, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 596
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Odkritje novega tipa visoko aktivnih bifunkcionalnih organokatalizatorjev je pomemben mejnik v razvoju področja organokatalize in organske kemije. Glede na dostopnost obeh enantiomernih oblik kafre iz naravnih virov je odkritje novih organokatalizatorjev pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju in razvoju okolju prijaznih tehnologij. Organokatalizatorji oponašajo delovanje encimov, ki jih človeštvo dandanes potrebuje za moderen način življenja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: