Konveksnost in realna algebraična geometrija

author: Janez Povh, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 824
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V članku Matrix Convex Hulls of Free Semialgebraic Sets in knjigi Optimization of polynomials in non-commuting variables je prof. dr. Igor Klep formuliral in dokazal več fundamentalnih izrekov nekomutativne realne algebraične geometrije. Le-ta se ukvarja s polinomskimi neenačbami v matričnih prostorih. Članek se ukvarja s teoretičnimi osnovami, npr. konveksnostjo. Predstavi, kako lahko z dimenzijskimi razširitvami učinkovito iščemo konveksne lupine. Knjiga je namenjena širšemu spektru bralcev, saj se ukvarja predvsem z algoritmičnimi vidiki in uporabo, npr. v kvantni fiziki in matematični optimizaciji.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: