Čiščenje voda s hidrodinamsko kavitacijo

author: Martin Petkovšek, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 673
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Cilj biološkega čiščenja odpadnih voda je popolna mineralizacija – pretvorba organskih spojin do ogljikovega dioksida in vode. Nekatere spojine so namreč biološko slabo razgradljive, zato so za njihovo odstranitev iz sistema ključnega pomena drugi, abiotski postopki čiščenja, potencialno možnost pa predstavlja tudi kavitacija. V dosedanji praksi se pri čiščenju odpadnih vod na čistilnih napravah kavitacija ne uporablja. Sicer obstajajo določeni laboratorijski poizkusi, vendar metode do zdaj še niso dostopne za širšo uporabo. Z opravljenimi raziskavami so raziskovalke in raziskovalci na teoretičnem nivoju pridobili ustrezne izkušnje in znanja in uspešno prenesli tehnologije na aplikativno raven oz. v prakso. Pokazali so na možnost energetsko in okoljsko sprejemljivega čiščenja voda. Uspešno so odstranili farmacevtike, cianobakterije, alge, bakterijo Legionella in kot prvi pokazali na možnost inaktivacije virusov. Rezultate so predstavili v osmih revialnih člankih in štirih patentih

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: