Kapelski pasijon v znanstvenokritični izdaji

author: Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 512
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kapelski pasijon je eno večjih odkritij in dosežkov v raziskavah starejšega slovenskega slovstva, saj rokopis, ki je bil zapisan ob koncu 18. stoletja v Železni Kapli, prinaša starejša, doslej povsem neznana slovenska dramska besedila iz 17. stoletja. Rokopis so raziskovalci in raziskovalke kodikološko analizirali in odkrili mesta, kjer so bile lege pol preurejene, dodane ali odrezane. Raziskovalci in raziskovalke so dokazali, da je bila igra uprizorjena še leta 1800 in da je tik pred tem pisanje tega rokopisa potekalo kot redakcija, pri kateri je imel kapelski pisec pred seboj najmanj dve verziji starejše baročne pasijonske igre.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: