Analiza dinamičnih vplivov statičnega var kompenzatorja na obratovalne razmere EES Slovenije in Evropske interkonekcije

author: Rafael Mihalič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 510
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na 220kV in 400 kV napetostnem nivoju elektroenergetskega sistema(EES) Slovenije in širše regije se zaradi pomanjkanja prilagodljivosti EES pojavljajo daljša časovna obdobja z nedopustno visokimi napetostmi. Ker gre za problem regije, sta operaterja prenosnega omrežja Hrvaške in Slovenije začela iskati skupne rešitve v okviru mednarodnega sodelovanja. Evropski komisiji sta predlagala rešitev v okviru projekta skupnega evropskega interesa s področja pametnih omrežij – projekt SINCRO.GRID. V študiji so raziskovalci in raziskovalke prikazali, da je mogoče s tehnologijo »pametne« paralelne kompenzacije vgrajene v Sloveniji, vplivati na perečo problematiko slabo dušenih elektromehanskih nihanj v evropskem EES, obvladovati napetostna nihanja zaradi stohastike obnovljivih virov energije v prihodnosti ustrezno kakovost napetosti v vseh obratovalnih stanjih in definirali optimalne parametre in strukturo regulabilne naprave.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: