Uporaba umetnih nevronskih mrež za rekonstrukcijo klime iz drevesnih branik

author: Tom Levanič, Gozdarski Inštitut Slovenije
published: Dec. 8, 2017,   recorded: September 2017,   views: 607
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Klimatske spremembe zadevajo vse in vplivajo na naravo in družbo. Drevesa in gozdovi so pomembni z različnih vidikov, med drugim tudi zato, ker v drevesnih branikah hranijo informacije o pretekli klimi. S pomočjo metod modeliranja je raziskovalcem uspelo izluščiti klimatske informacije v branikah in rekonstruirati klimo v preteklosti. S tem so pridobili informacije o preteklem odzivu in odzivnih sposobnostih dreves ter mejah odziva. To bo pomagalo gozdarjem pri načrtovanju ustreznega gospodarjenja z gozdom, družbi pa bo zagotovilo številne, izjemno koristne in pomembne funkcije gozda tudi v prihodnje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: