Na dokazih zasnovana klinična uporaba nano zunajceličnih veziklov v nanomedicini

author: Veronika Kralj Iglič, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 520
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zunajcelični vezikli so z membrano obdani celični fragmenti, ki predstavljajo pomemben medcelični komunikacijski sistem in sodelujejo v fizioloških in patofizioloških procesih v organizmu. V članku, ki bo predstavljen, je opisana obstoječa in potencialna uporaba zunajceličnih veziklov v nanomedicini. Članek združuje izkušnje in napovedi za uporabo zunajceličnih veziklov v terapiji. Pričakovano je, da bodo uporabni v diagnostiki in terapiji različnih bolezni, pa tudi v industriji.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: