Ljudje in kraji v gibanju

author: Nataša Gregorič Bon, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 545
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zbornik s prispevki uveljavljenih avtoric in avtorjev – uredila sta ga dr. Nataša Gregorič Bon (ZRC SAZU) in dr. Jaka Repič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) – predstavlja svež pristop pri obravnavi krajev v antropologiji, družbeni geografiji, migracijskih in prostorskih raziskavah ter raziskavah meja. Poleg tega je delo odličen študijski pripomoček v antropologiji, družbeni geografiji in migracijskih ter prostorskih študijah.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: