Subjektivna blaginja med gospodarsko krizo

author: Anže Burger, Center za mednarodne odnose (CMO), Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 499
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Študija ugotavlja, da pri posameznikih med gospodarsko krizo pride do hedonične prilagoditve na spremenjene socioekonomske dejavnike subjektivne blaginje. Dejavniki, ki med recesijo pridobijo na vplivu so določene osebnostne značilnosti in indikatorji gmotnega položaja, manj pomembne za subjektivno blaginjo pa postanejo nematerialne okoliščine posameznikov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: