Neoliberalizem, postkomunizem in pravo

author: Bojan Bugarič, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 584
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Bojan Bugarič v članku, objavljenem v reviji Annual review of law and social science, ugotavlja, da neoliberalizem pomeni oživitev gospodarskega liberalizma, ki se odvija od poznih 1970-ih. Njegova glavna predpostavka je, da je trg moralno in praktično boljši od države in vseh oblik političnega nadzora. Srednje in vzhodnoevropske države (SVE) so bile v zadnjih dvajset letih vodilne pri sprejemu neoliberalnih idej in politike. Skoraj vse so z dramatično hitrostjo sprejele neoliberalne ideje in politike ter so sedaj med najbolj odprtimi gospodarstvi v Evropi.

See Also:

Download slides icon Download slides: odlicnivznanosti2017_bugaric_pravo_01.pdf (189.9 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: