Povezava med virusom Zika in mikrocefalijo

author: Tatjana Avšič - Županc, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 8, 2017,   recorded: October 2017,   views: 524
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Okužba z virusom Zika (ZIKV) je bila vse do pojava epidemije v Braziliji leta 2015 omejena na sporadične primere v Afriki in Aziji. Čeravno poteka večina okužb brez simptomov ali kot blaga vročinska bolezen, so bili v Braziliji zaskrbljujoči podatki o porastu števila prirojene nepravilnosti, kot je mikrocefalija pri novorojenčkih, ki se rodijo materam okuženim z virusom Zika. Neposredno vzročno povezavo med okužbo z ZIKV v nosečnosti in prirojenimi okvarami živčevja so prvi na svetu opisali raziskovalci in raziskovalke Medicinske fakultete v Ljubljani.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: