ZBORZBIRK − Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom

author: Špela Ledinek Lozej, Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
author: Mojca Ravnik
published: Dec. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1234
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mednarodni projekt ZBORZBIRK je bil namenjen evidentiranju, vrednotenju, kontekstualizaciji in promociji kulturne dediščine etnoloških zbirk na čezmejnem območju od Kanalske doline do Nadiških dolin v Italiji in od Gornjesavske doline do Brd v Sloveniji. Popisanih je bilo 34 zbirk, izvedenih 5 investicij, opremljenih in javnosti predstavljenih 12 zbirk, vzpostavljenih 11 informacijskih točk, izdane različne znanstvene, strokovne in promocijske publikacije (zbornik, vodnik, zgoščenke, zloženke, plakati), vzpostavljeno spletišče za pregledovanje popisa in zbranega gradiva ter organiziranih prek 20 dogodkov za strokovno in širšo javnost. Mreža zbirk in informacijskih točk je potencial za razvoj kulturnega turizma; sodelovanje strokovnjakov različnih disciplin (etnologije, folkloristike, jezikoslovja, digitalne humanistike in muzeologije) s predstavniki lokalnih skupnosti pa je omogočilo prenos rezultatov raziskav v prakso.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: