Spletne ankete kot stroka in kot znanost

author: Katja Lozar Manfreda, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1053
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Volilne napovedi, javnomnenjska glasovanja, ankete podjetij, merjenje zadovoljstva potrošnikov, raziskave spletnih fenomenov …. tega si danes ne moremo več predstavljati brez spletnih anket. Uvedli smo jih zaradi cenejšega, hitrejšega in bolj enostavnega zbiranja podatkov. Pa vendar se po 15-ih letih njihove uporabe kaže, da temu ni vedno tako. Nepripravljenost ljudi za sodelovanje, visoka stopnja netolerantnosti do institucij in posredovanja osebnih podatkov, množičnost anket … vse to otežuje anketno raziskovanje in zahteva premišljene in kompleksne načrte anketnih raziskav, od kombiniranja spletnih anket z različnimi drugimi načini anketiranja, preko kompleksnih vzorčnih načrtov in strategij prepričevanja neodzivnih oseb, do kompleksnega urejanja in modeliranja podatkov. Metodologija spletnega anketiranja tako postaja izjemno zahtevno znanstveno področje, ki ne sme biti kreativno stroka, pač pa zahteva resno znanstveno obravnavo in znanja s področja anketne metodologije, psihologije, sociologije, statistike, informatike ter dobro poznavanje sodobnih družbenih kontekstov. Monografija Web Survey sistematično obdeluje celoten proces spletnega anketiranja in ponuja razmišljanja in predloge rešitev za zgoraj omenjene pereče probleme.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: