Slovenski sistem kriminologije

author: Katja Filipčič, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1101
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Knjiga Kriminologija prinaša sistematično, celovito in vsestransko obravnavo temeljnih kriminoloških vprašanj (kot npr. zakaj neko ravnanje prepovedati, zakaj nekateri kršijo prepovedi, kako naj se družba odziva na kršitve, kakšno vlogo ima kaznovanje pri preprečevanju kršitev), ki se vežejo predvsem na kriminaliteto kot individualni in družbeni pojav. Napisali so jo priznani slovenski kriminologi in strokovnjaki z drugih področij. Njihova razmišljanja temeljijo na številnih tujih raziskavah, ki jih primerjajo in soočajo z ugotovitvami slovenskih študij. S knjigo Kriminologija se je Inštitut za kriminologijo pri Pavni fakulteti pridružil raziskovalnim in akademskim institucijam, ki so zmogle izdati obsežen in obenem poglobljen prikaz kriminoloških področij.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: