Potresna odpornost gradbenih objektov

author: Peter Fajfar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1188
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Skupina na FGG UL se že vrsto let ukvarja z raziskavami na področju potresne odpornosti gradbenih objektov. Eno od priznanj za dosežene rezultate je Zoisova nagrada za življenjsko delo, ki jo je dobil vodja skupine. Raziskave so temeljne, njihov končni cilj pa je razvoj metod analize, ki so dovolj enostavne za uporabo v praksi, vendar kljub temu omogočajo primerno natančno simulacijo dejanskih razmer. Najbolj pomemben rezultat je t.i. N2 metoda, s katero je mogoče precej zanesljivo oceniti obnašanje gradbenih konstrukcij med močnimi potresi. Metoda, ki predstavlja kombinacijo nelinearne statične analize modela konstrukcije in dinamične analize poenostavljenega modela s pomočjo neelastičnih spektrov odziva, je vključena v evropske predpise za potresno odporno gradnjo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: