Detekcija napak v pretvorniško napajanem motorju s prilagajanjem obratovanja

author: Vanja Ambrožič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
published: Dec. 23, 2016,   recorded: November 2016,   views: 1219
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Električni pogoni postajajo čedalje bolj zapleteni, z vse bolj izrazitimi zahtevami po zanesljivem obratovanju. Do okvar pri električnih pogonih lahko prihaja na samih strojih, senzorjih in krmilni elektroniki, še zlasti pa na pretvorniških napajalnih vezjih.

Ožja raziskovalna skupina je razvila originalno metodo za zelo hitro (nekaj milisekund) odkrivanje okvar na tranzistorskem napajalnem pretvorniku. Za razliko od drugih, bolj zapletenih metod, se predlagani postopek izvaja na obstoječi krmilni elektroniki v realnem času in brez dodatne strojne opreme, s čimer ga lahko uporabimo tudi pri cenejših pogonih. Hkrati je bil razvit način vodenja, ki omogoča skorajda nemoteno obratovanje pogona takoj po detekciji okvare. Dosežek je bil objavljen v reviji z najvišjim faktorjem vpliva na svojem področju.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: