Naravne spojine morskega izvora kot vir in navdih za razvoj novih zdravil

author: Danijel Kikelj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
published: Jan. 18, 2016,   recorded: December 2015,   views: 1232
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Morja in oceani predstavljajo bogat vir naravnih spojin z močnimi biološkimi učinki, ki so v redkih primerih neposredno uporabne kot učinkovine v zdravilih, pogosteje pa služijo kot navdih za pripravo podobnih vendar enostavnejših molekul učinkovin. Pregnanski X recepor (PXR) spada v družino jedrnih receptorjev in kot senzor za telesu tuje substance regulira prepisovanje genov, ki kodirajo encime udeležene pri presnovi učinkovin in biosintezi transportnih beljakovin. Prekomerno izražanje PXR v nekaterih rakavih celicah kaže na njegovo vlogo pri razvoju odpornosti celic na učinkovine uporabljene za zdravljenje raka. Morski spojini solomonsterol A in solomonsterol B, izolirana iz pacifiške spužve Theonella swinhoei sta v okviru EU projekta MAREX navdihnila načrtovanje in sintezo spojin s solomonsterolom podobno vendar enostavnejšo zgradbo, ki so omogočile odkritje novih antagonistov pregnanskega X receptorja. Med njimi sta najmočnejše delovanje izkazali spojini 20 in 24, ki zavirata izražanje PXR in izražanje citokroma CYP3A4, ki ga poveča PXR. Spojini 20 in 24 imata kot nova PXR antagonista potencial za zaviranje presnove učinkovin. Predstavljen dosežek prikazuje, kako lahko naravne spojine zapletene strukture iz morskih rastlin in živali uporabimo kot izhodišče in navdih za razvoj učinkovin za zdravljenje različnih bolezni.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: