Kako nadzorovati moške hormone v jajčnikih: inovativni pristopi v zdravljenju žensk s sindromom policističnih ovarije

author: Mojca Jensterle Sever, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
published: Jan. 18, 2016,   recorded: November 2015,   views: 1437
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Sindrom policističnih jajčnikov je ena izmed najpogostejših hormonskih bolezni žensk v reproduktivnem obdobju, za katero sta značilna povečano delovanje moških hormonov androgenov in zmanjšana občutljivost za insulin, ki posredno vpliva na povečano delovanje androgenov. Omenjene hormonske motnje v različnem obsegu povzročajo prekomerno poroščenost, motnje menstrualnega ciklusa in presnovne zaplete. V nastanek in izraženost sindroma se vpletajo genetski dejavniki in dejavniki okolja. Eden izmed pomembnih znanih dejavnikov okolja, ki slabša klinično sliko sindroma, je prekomerna telesna teža, saj dodatno zmanjšuje že za sindrom značilno zmanjšano občutljivost za insulin. Zadnja spoznanja pripisujejo glavno vlogo pri samem nastanku sindroma povečani tvorbi in izločanju androgenov v jajčnikih. Vpleteni mehanizmi so zapleteni in za zdaj ne povsem raziskani, zato sindroma še vedno ne znamo zdraviti vzročno. Zdravljenje sindroma je trenutno usmerjeno predvsem v normalizacijo telesne teže s spremembo življenjskega sloga pri prekomerno težkih bolnicah, v zmanjševanje odpornosti na insulin z metforminom pri bolnicah s presnovnimi zapleti in v blokado delovanja androgenov s kontracepcijskimi tabletami in spironolaktonom pri bolnicah z motnjami menstrualnega ciklusa in poraščenostjo. Ključen kvalitativni preskok pri obravnavi teh bolnic se bo zgodil, ko bomo poleg naštetih strategij sočasno učinkoviteje ciljali tudi direktno na zapletene mehanizme povečanega nastajanja in izločanja androgenov v jajčnikih. V prispevku bomo predstavili, kako smo se Na KO za endokrinologijo, dibetes in bolezni presnove UKC Ljubljana lotili teoretično dobro podkovane inovativne strategije zdravljenja sindroma z uporabo inhibitorjev fosfodiestereze tipa 4 in opazovali spodbudne učinke. Koncept je dosegel veliko mednarodno odmevnost v strokovni javnosti in odprl številne nove izzive.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: