Elektrokemoterapija jetrnih zasevkov raka širokega črevesja in danke

author: Ibrahim Edhemović, Onkološki inštitut Ljubljana
published: Jan. 18, 2016,   recorded: November 2015,   views: 1397
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Elektrokemoterapija (EKT) je nova metoda lokalnega zdravljenja tumorjev, ki temelji na pojavu imenovanem elektroporacija, kadar membrane celic v električnem polju postanejo zelo prepustne za različne snovi, vključno tudi za hidrofilne citostatike, ki se jim na ta način za 1000 krat poveča citotoksičnost. Namen naše raziskave, ki je bila izvedena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, je bil ovrednotiti učinkovitost in varnost EKT z bleomicinom v zdravljenju jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke (RŠČD) in razvoj tehnologije za zdravljenje globoko ležečih tumorjev na modelu jetrnih zasevkov. EKT smo izvajali tekom odprte operacije in sicer tako, da smo elektrode za dovajanje električnih pulzov razporedili okoli zasevkov v skladu z načrtom zdravljenja izdelanim na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter po intravenski aplikaciji bleomicina sprožili električne pulze iz generatorja pulzov. Z radiološko in histološko analizo 29 zdravljenih zasevkov smo dokazali, da je EKT je visoko učinkovita (85% kompletnih odgovorjev) in varna metoda za zdravljenje jetrnih zasevkov RŠČD brez pomembnih stranskih učinkov, še posebej v bližini velikih krvnih žil, kjer z dosedanjimi ablacijskimi načini zdravljenja nismo dosegali zadovoljivih rezultatov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Sex Chat Northern Ireland, March 26, 2021 at 8:28 a.m.:

You must to visit our web platform and enjoy free chat with hot girls https://casualnorthernireland.co.uk/

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: