Event: Conferences » Other » Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

Novi trendi v informiranju in svetovanju 2011 - Domžale   

Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole

Kot svetovalci v osnovnih šolah igrate eno od pomembnih vlog v življenju mladih, ki se odločajo za nadaljnje šolanje in poklic. Zagotovo se v tem procesu informiranja in svetovanja srečujete z veliko vprašanji, na katera ni enostavnega in enoznačnega odgovora. V želji, da bi vam pri tej pomembni nalogi lahko vsaj malo pomagali in poskušali odgovoriti vsaj na nekatera vprašanja, smo za vas pripravili seminar Novi trendi v informiranju in svetovanju za mlade pred izbiro srednje šole.

Cilji seminarja:

  • Predstavitev povezave med teorijo, prakso in politikami v karierni orientaciji, ter današnjo družbo.
  • Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moje osebnostne lastnosti in poklici
  • Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moji poklicni interesi
  • Spoznati sebe v luči načrtovanja kariere: moje spretnosti
  • Spoznati metodo načrtovanja kariernih ciljev
  • Izmenjava strokovnih mnenj.

Categories

Reviews and comments:

Comment1 mete, April 8, 2013 at 11:31 p.m.:

plačov sem to je vseskup rešeno zanima me kako sploh to deluje zdaj nimi nič še jasno.informiran

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: